۱۳۹۳ مرداد ۲۲, چهارشنبه

مام من

اندازه ی دلت می شوم :
بزرگ .

تمام تو
برای تمام تنهاییم ،
راست می گفتند خدا عادل است
راست می گفتند ...

" فاطمه جعفری "

همینجوری نوشت:

دیدید زهره چسبیده بود به ماه ، بعد هر شب ازش دورترو دورتر شد . من هنوز نگاشون می کنم ، می دونم خودشون هم هنوز به هم نگاه می کنن ...

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر